Ett tryggare hem. 

GOSafe Caravan Extended tar vid efter fabriksgarantin går ut. Förlängd trygghet i flera år till. 

GARANTIPRODUKT: GOSafe Caravan Extended
FORDON SOM KAN TECKNAS: GOSafe Caravan Extended kan tecknas på fordon som är originalmonterade av husvagnsproducent med kvarvarande fabriksgaranti.
SJÄLVRISK: Ingen självrisk
MAX GILTIGHETSTID: Garantin upphör automatiskt när fordonet blir 5 år.
VILLKOR: Vänligen observera att detta är en övergripande beskrivning av garantiprodukten. Du kan också ladda ner den senaste versionen av villkoren på denna sida.

Godkända fordonsmodeller 

GOSafe Caravan Extended kan tecknas på fordon som är originalmonterade av husvagnsproducent med kvarvarande fabriksgaranti.
Fragus förbehålller sig rätten att neka tecknande av garanti på enskilda fordon.