Ett tryggare hem. 

GOSafe Caravan Extended tar vid efter fabriksgarantin går ut. Förlängd trygghet i flera år till. 

GARANTIPRODUKT: GOSafe Caravan Extended
FORDON SOM KAN TECKNAS: Husvagnar som är originalmonterade av husvagnsproducent med kvarvarande fabriksgaranti. 
SJÄLVRISK: Ingen självrisk
MAX GILTIGHETSTID: Garantin upphör automatiskt när husvagnen når en ålder av 5 år. Se ditt garantibevis för giltighetstid.
VILLKOR: Vänligen observera att detta är en övergripande beskrivning av garantiprodukten, Du kan också ladda ner den senaste versionen av villkoren på denna sida.

Giltighetskrav

Fordonet ska vara skött enligt tillverkarens föreskrifter. Fordonet måste godkännas av en Fragus GOSafe-återförsäljare vid tidpunkten för för tecknandet. Garantin kan överlåtas vid försäljning till privatperson men garantin upphör automatiskt om fordonet exporteras, säljs till utomstående fordonshandlare eller via bilförmedlare.