Förlängd fabriksgaranti 

GOSafe Caravan Extended är en garanti som tar vid efter att din fabriksgaranti går ut. Förlänger tryggheten i flera år till.

GARANTIPRODUKT: GOSafe Caravan Extended
FORDON SOM KAN TECKNAS: GOSafe Caravan Extended kan tecknas på fordon som är originalmonterade av husvagnsproducent.
SJÄLVRISK: Ingen självrisk
MAX GILTIGHETSTID: Garantin upphör automatiskt när fordonet blir 5 år.
VILLKOR: Vänligen observera att detta är en övergripande beskrivning av garantiprodukten. Du kan också ladda ner den senaste versionen av villkoren på denna sida.

Godkända fordonsmodeller

GOSafe Caravan kan tecknas på fordon som är originalmonterade av husvagnsproducent med kvarvarande fabriksgaranti.

Fragus förbehåller sig rätten att neka tecknande av garanti på enskilda fordon.