Ett tryggare hem. 

GOSafe Caravan är en omfattande garanti för begagnade husvagnar yngre än 15 år. 

GARANTIPRODUKT: GOSafe Caravan
FORDON SOM KAN TECKNAS: GOSafe Caravan kan tecknas på fordon som är originalmonterade av husvagnsproducent.
SJÄLVRISK: Ingen självrisk
MAX GILTIGHETSTID: Garantin upphör automatiskt när fordonet blir 15 år.
VILLKOR: Vänligen observera att detta är en övergripande beskrivning av garantiprodukten. Du kan också ladda ner den senaste versionen av villkoren på denna sida.

Godkända fordonsmodeller

GOSafe Caravan kan tecknas på fordon som är originalmonterade av husvagnsproducent.

Fragus förbehåller sig rätten att neka tecknande av garanti på enskilda fordon.