En värdeskapande garanti med omfattande täckning, även det lilla extra

GOSafe Premium är en av marknadens mest heltäckande och flexibla garantier för nästan alla begagnade bilar yngre än 12 år. Även för dig med Hybridbil.

GARANTIPRODUKT: GOSafe Premium
FORDON SOM KAN TECKNAS: Nästan alla bensin-, diesel och hybridbilar under 12 år. 
SJÄLVRISK: Ingen självrisk
TECKNINGSBAR: Innan bilen fyller 12 år eller har körts totalt 200.000 km (det som kommer först). 
MAX GILTIGHETSTID: Max 36 månader eller har körts totalt 200.000 km (det som kommer först). Se ditt garantibevis för giltighetstid.
VILLKOR: Vänligen observera att detta är en övergripande beskrivning av garantiprodukten, Du kan också ladda ner den senaste versionen av villkoren på denna sida.

Giltighetskrav

Fordonet ska vara skött enligt tillverkarens föreskrifter. Fordonet måste godkännas av en Fragus GOSafe-återförsäljare vid tidpunkten för för tecknandet. Garantin kan överlåtas vid försäljning till privatperson men garantin upphör automatiskt om fordonet exporteras, säljs till utomstående fordonshandlare eller via bilförmedlare.