Kärnvärden & Kvalitetspolicy

Kärnvärden

INNOVATIVA

Vi präglas av vår vilja till utveckling och kännetecknas av vårt engagemang för att alltid bli bättre. Vi tror på våra egna idéer och uppmuntrar varandra att tänka utanför ramarna.

FÖRBEREDDA

Vi ligger steget före och har gjort jobbet. På så sätt kan vi vara trygga i att vi som ett specialiserat företag upptäcker och tar tillvara på alla de möjligheter vi ser för våra kunder och därmed för oss själva

OMTÄNKSAMMA

Omtänksamhet är vårt ansvar. Vi vet att vi växer och mår bra av goda relationer med varandra, med våra kunder och som en del i samhället

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete skall leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet. Vårt kvalitetsarbete skall genomsyra alla processer i företaget och den största nytta skall våra kunder ha av vår strävan till fulländad kvalitet.

Genom en nära och respektfull kontakt med kunder och partners vill vi enas om gemensamma mål kring utveckling, kvalitet och tillväxt. Vårt kvalitetsarbete skall leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Vårt kvalitetsarbete skall genomsyra alla processer i företaget och den största nytta skall våra kunder ha av vår strävan till fulländad kvalitet.

" Vårt kvalitetsarbete skall leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet "


Fragus skall ha en organisation som är affärsorienterad och anpassar sig efter de krav som marknaden gör gällande från tid till annan.Nyttan av våra produkter ska ge våra kunder största möjliga utväxling av marknadsföring, säljstöd, återkoppling till verkstad och stärka kundnöjdheten.

Vi skall kontinuerligt stödja och utbilda våra kunder inom ramarna för vårt erbjudande i syfte att säkerställa att kunderna upprätthåller en tillräcklig kunskapsnivå om hur man bäst skapar marknadseffekter. Vi skall ständigt utvecklas och driva marknaden framåt för att kunna öka marknadsvärdet på våra produkter och tjänster.

Vi ska genomföra våra uppdrag med hög kvalitet för både våra kunder och våra kunders kunder. Vi skall alltid fullfölja våra åtaganden och leverera enligt avtal. Vår strävan är också att överträffa de förväntningar som ställs på oss som samarbetspartners.