Nu samlar vi alla bolag under ett nytt varumärke

Nu samlar vi alla bolag under ett nytt varumärke

Ni känner kanske oss som ledande på fordonsgarantier i Norden

AB Svensk Bilgaranti grundades 1999 och bedriver idag verksamhet i hela Norden. Med en fortsatt stark tillväxt och ett alltmer enhetligt erbjudande på olika marknader finns det många samordningsfördelar med att samlas under ett gemensamt varumärke. Alla företag i koncernen; AB Svensk Bilgaranti, AS Norsk Bilgaranti, Fragus Danmark AS, Fragus Warranty Finland Oy och Fragus Communication AB byter namn till Fragus Group.

Idag är vi mycket mer än garantier

Fragus verksamhet är idag indelad i tre affärsområden.

JustGO - avtals- & abonnemagshantering
Vår nya webbaserade marknadsplattform - JustGO - ger bilhandeln och verkstäder unika möjligheter till effektiv avtalshantering, enkel omvandling av olika tjänster till löpande abonnemang och regelbundna kassaflöden, utan några initiala investeringskostnader! Se vår film om hur JustGO kan hjälpa dig att både öka lönsamheten och spara kostnader. www.fragus.com/gosafe 

InfoGO - trafikregistertjänster online
Fragus är en av Transportstyrelsen godkänd informationsförmedlare och via InfoGO erbjuder vi dig ett komplett utbud av alla trafikregistertjänster online. Se alla nya funktioner på www.fragus.com/infogo

GOSafe - gör billivet enklare och tryggare
Efter drygt 20 år som en ledande garantileverantör vet vi vad som skapar nöjda återförsäljare och slutkunder. Våra befintliga och nya garantier byter nu namn till Fragus GOSafe. www.fragus.com/garantier

Vi fokuserar fortsatt på era kunders behov

Vi är specialister som tillför värdeskapande tjänster och produkter till fordonsbranschen genom att förutse, förenkla och säkerställa ekonomiska och funktionella fördelar för våra partners och deras kunder. VD Lars Hansson berättar hur vi tänker.