Et tryggere hjem. 

For deg som vil ha litt mer trygghet. GOSafe Caravan Extended er en garanti som tar over når fabrikksgarantien din går ut. Forlenger tryggheten i flere år til.

GARANTIPRODUKT: GOSafe Caravan Extended.
FORDON SOM KAN TEGNES: Kan tegnes på kjøretøy som er originalmontert av campingvognprodusent med resterende fabrikkgaranti. 
EGENANDEL: 0,-
MAKS. VARIGHET: Garantien opphører automatisk når kjøretøyet blir 5 år.
KRAV TIL GYLDIGHET: Alle servicetilsyn skal overholdes etter fabrikkens krav og med en toleranse på maks. +60 dager/+3000 km. Kjøretøyet skal ved tegningstidspunktet være godkjent for garanti av Fragus GOSafe-forhandler.

Godkjente kjøretøymodeller

GOSafe Caravan Extended kan tegnes på kjøretøy som er originalmontert av campingvognprodusent med resterende fabrikkgaranti.  

Fragus forbeholder seg retten til å nekte tegning av garantier på individuelle kjøretøy.