Tar over etter fabrikkgarantien

GOSafe Caravan Extended er en garanti som tar over etter at fabrikkgarantien utløper. Dermed kan du føle deg trygg i flere år til.

GARANTIPRODUKT: GOSafe Caravan Extended
FORDON SOM KAN TEGNES: Kan tegnes på kjøretøy som er originalmontert av campingvognprodusent og som og som har minst 6 måneder igjen på fabrikkgarantien.
EGENANDEL: 0,-
MAKS. VARIGHET: Garantien opphører automatisk når kjøretøyet blir 5 år.
KRAV TIL GYLDIGHET: Alle servicetilsyn skal overholdes etter fabrikkens krav og med en toleranse på maks. +60 dager/+3000 km. Kjøretøyet skal ved tegningstidspunktet være godkjent for garanti av Fragus GOSafe-forhandler.

Godkjente kjøretøymodeller

GOSafe Caravan Extended kan tegnes på kjøretøy som er originalmontert av campingvognprodusent og som har minst 6 måneder igjen på fabrikkgarantien.

Fragus forbeholder seg retten til å nekte tegning av garantier på individuelle kjøretøy.