Et tryggere hjem. 

For deg som vil ha litt mer trygghet. GOSafe Caravan er en skreddersydd garanti for campingvognen din som er yngre enn 15 år.

GARANTIPRODUKT: GOSafe Caravan
PREMIUM MÅLGRUPPE: Kan tegnes på kjøretøy som er originalmontert av campingvognprodusent. Garantien kan tegnes på kjøretøy under 15 år. 
EGENANDEL: 0,-
AVGIFT: Abonnement eller engangsbetaling.
AVGIFTSSTART: Tegningstidspunkt.
MAKS. VARIGHET: Garantien opphører automatisk når kjøretøyet er 15 år.
KRAV TIL GYLDIGHET: Alle servicetilsyn skal overholdes etter fabrikkens krav og med en toleranse på maks. +60 dager/+3000 km. Kjøretøyet skal ved tegningstidspunktet være godkjent for garanti av Fragus GOSafe-forhandler.

Vedlikehold

For at garantien skal være gyldig må kjøretøyet være vedlikeholdt og vedlikeholdes i henhold til produsentens forskrifter. I perioden garantien er gyldig skal service og eventuelle garantireparasjoner utføres av selgende foretak eller verksted anvist av Fragus. Alt vedlikehold skal være utført av faglig kvalifisert personell, og skal uten unntak dokumenteres i kjøretøyets originale servicebok, som på forespørsel fra Fragus skal kunne fremvises ved en eventuell skade. Garantien omfatter ikke skader som er oppstått på grunn av bruk av komponenter som avviker fra kjøretøyets seriemessige utførelse. Deler som kan forventes å bli slitt som en del av kjøretøyets normale funksjon dekkes ikke av garantien.