Kjerneverdier & atferd

Kjerneverdier

NYSKAPENDE

Vi kjennetegnes av vår vilje til å utvikle oss og vår forpliktelse til å alltid bli bedre. Vi tror på våre egne ideer og oppmuntrer hverandre til å tenke utenfor boksen.

FORBEREDTE

Vi ligger ett skritt foran og har gjort jobben. På den måten kan vi være trygge på at vi som et spesialisert selskap oppdager og tar vare på alle mulighetene vi ser for kundene våre, og dermed også for oss selv.

OMTENKSOMME

Omtenksomhet er vårt ansvar. Vi vet at vi vokser og trives når vi har gode relasjoner med hverandre,
med våre kunder, og med samfunnet generelt.

Kvalitetspolicy

Vi skal være hjelpsomme og lydhøre for kundenes ønsker gjennom regelmessig dialog, for på den måten å sikre at vi har aktuell informasjon om spørsmål som har betydning for samarbeidet. 

Gjennom en tett og respektfull kontakt med kunder og partnere skal vi bli enige om felles mål angående utvikling, kvalitet og vekst. Kvalitetsarbeidet vårt skal føre til økt kundetilfredshet og lojalitet.

Kvalitetsarbeidet vårt skal gjennomsyre alle prosesser i selskapet, og vår streben etter optimal kvalitet skal komme kundene mest mulig til gode.

«Kvalitetsarbeidet vårt skal føre til økt kundetilfredshet og lojalitet»

Fragus skal ha en organisasjon som er forretningsorientert og tilpasser seg de kravene markedet stiller til enhver tid. Fordelene ved produktene våre skal gi kundene optimal utveksling av markedsføring, salgsstøtte og kontakt med verksted samt styrke kundetilfredsheten.

Vi skal kontinuerlig gi kundene våre opplæring og støtte innenfor rammene av tilbudet vårt med det formål å sikre at kundene opprettholder et tilstrekkelig kunnskapsnivå om hvordan man best skaper gode markedseffekter. Vi skal stadig utvikle oss og drive markedet fremover for å kunne øke markedsverdien på produktene og tjenestene vi tilbyr.

Vi skal gjennomføre oppdragene våre med høy kvalitet både for kundene våre og kundenes kunder. Vi skal alltid oppfylle våre forpliktelser og levere i henhold til avtale. Målet vårt er å overgå forventningene som stilles til oss som samarbeidspartnere.