Vanlige spørsmål

Her har vi samlet noen vanlige spørsmål om garantiene våre, hvordan du går frem for å reklamere på grunn av skade, hva som gjelder mht. service på bilen, hvis du skal reise utenlands og annet viktig som våre saksbehandlere ofte får spørsmål om.

I vilkårene på garantibeviset kan du lese nøyaktig hva som omfattes av garantien. Garantien omfatter feil som oppstår på de komponentene som inngår i garantien. 

Feil eller skader som oppstår på grunn av for eksempel slitasje, høyt oljeforbruk, ulike kjeder eller komponenter som avviker fra kjøretøyets seriemessige utførelse inngår ikke, se unntak i vilkårene.

Garantien dekker ikke feil som forelå ved leveranse, og heller ikke feilsøkingskostnader i forbindelse med feil som ikke inngår i garantien.

Etter leveranse, skal kjøretøyet vedlikeholdes i henhold til produsentens instruksjoner i hele garantiperioden. Service er en viktig del av bilens levetid. Som eier av bilen har du ansvar for å behandle bilen i henhold til fabrikantens anvisninger dersom garantien skal gjelde. Se serviceboken for mer informasjon.

Utdrag fra vilkårene:

«For at garantien skal være gyldig, må kjøretøyet være behandlet og behandles i henhold til produsentens forskrifter i hele garantitiden. I perioden garantien er gyldig skal service og eventuelle garantireparasjoner utføres av selgende foretak eller verksted anvist av sistnevnte. Alt vedlikehold skal være utført av faglig kvalifisert personell, og skal uten unntak dokumenteres i kjøretøyets originale servicebok, som på forespørsel fra oss skal kunne fremvises ved en eventuell skade.»

Garantien gjelder i alle land som inngår i EU, EØS, samt Sveits.

Ved leveransen skal kjøretøyet være testet, service utført i henhold til planen, og det skal ikke være skader på komponentene som dekkes av garantien. I forbindelse med kjøp av ny bil vil selgeren hjelpe deg og presentere den eller de garantiene som passer til ditt valg av bil.

Ja, du kan overføre garantien slik at den følger bilen hvis du selger den privat (men ikke til et foretak, eller til eksport). 

Avhengig av bil/modell og alder kan det være mulig å forlenge garantien. Kontakt oss, så hjelper vi deg. 

Ja, du kan overføre garantien slik at den følger med bilen hvis du selger den privat (men ikke til et selskap). 

Kontakt oss på Fragus, så hjelper vi deg ved å henvise til autoriserte verksteder i ditt lokale område eller til bilforhandleren der du kjøpte bilen. Du kan selvfølgelig også kontakte forhandleren der du kjøpte bilen og be dem om å kontakte oss.

Når vi har mottatt skademelding via det valgte verkstedet, vil våre dyktige saksbehandlere behandle henvendelsen i henhold til vilkårene i garantien.

Verkstedet får som regel svar fra saksbehandlerne våre via e-post i løpet av en time og gir deg umiddelbart beskjed om utfallet. Ved godkjent reklamasjon planlegger du deretter sammen med verkstedet når det skal gjennomføres tiltak.

Dersom du planlegger å reise til utlandet med bil, er det viktig at du er klar over de mulige utfordringene som kan oppstå dersom du skulle få driftsstans. Garantien gjelder utenlandsreiser innenfor EU, Sveits, England og Norge.

Vilkårene for garantien gjelder som vanlig ved skader på bilen. Det er imidlertid viktig å følge våre instrukser i utenrikssaker:

  • Ta alltid kontakt med Fragus Group så snart du har et problem med bilen.
  • Sørg alltid for at bilen havner på et autorisert verksted for respektive bilmerke.
  • Reparasjonen betaler du selv. Betaling må skje med debet-/kredittkort.
  • Etter at reparasjonen er utført, sendes faktura og betalingsgrunnlag på e-post til Fragus Group.
  • Når vi mottar nødvendig dokumentasjon, behandler vi saken og erstatter dine utgifter dersom feilen dekkes av garantien.

Fikk du ikke svar på spørsmålet ditt?

Kontakt oss så hjelper vi deg gjerne!

inkl