GDPR policy 

Politik vedrørende integritet og markedsføring

1. Generelt
Denne politik vedrørende integritet og markedsføring (”Integritetspolitik”) beskriver, hvordan Fragus Group, CVR-nummer 556576–0252, Alfagatan 10, 431 49 Mölndal, Sverige, tlf. +46 (0)31 27 70 40, e-mail: info@fragus.com (”Fragus”, ”vi”) indsamler, anvender, videregiver og gemmer dine personoplysninger.

1.1 Integritetspolitikken gælder, når Fragus stiller ydelser og produkter til rådighed i forbindelse med køb, servicebehandling og øvrig kontakt med Fragus såsom besøg på websted. Integritetspolitikken gælder også den behandling af personoplysninger, der foretages inden for rammerne af Fragus konto (”Kontoindehaver”).

1.2 Du skal altid kunne føle dig sikker, når du udleverer dine personoplysninger til os. Med denne Integritetspolitik vil vi vise, hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

2. Dataansvarlig
Fragus er dataansvarlig for Fragus behandling af dine personoplysninger og har ansvaret for, at denne behandling sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Fragus er også dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af en Fragus-konto.

3. Hvornår behandler vi dine personoplysninger?

3.1 For at du kan besøge vores websted, købe vores varer eller ydeler eller kontakte os mhp. service eller information, skal vi indsamle og behandle personoplysninger om dig.

3.2 Fragus indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du gennemfører et køb på Fragus’ websted, benytter Fragus support, besøger Fragus websted eller et event, som Fragus arrangerer, eller når du på anden måde har kontakt med Fragus. Oplysningerne, der indsamles fra dig ved bestillinger og køb, er nødvendige for, at du kan indgå aftaler med Fragus, og for at Fragus kan stille sine ydelser og tilbud til rådighed.

3.3 Hvis du er registreret kunde, indsamler Fragus personoplysninger om dig, som du angiver ved din registrering af en konto. Fragus indsamler også oplysninger om dig, imens du er Kontoindehaver, inden for rammerne af din konto såsom din indkøbshistorik, hvordan du interagerer med Fragus websted, hvilke tilbud du har været interesseret i ved at læse en e-mail eller klikke på et link. Fragus behandler også oplysninger, som Fragus fra tid til anden får stillet til rådighed via din Fragus-konto. Som Kontoindehaver kan du når som helst opdatere dine oplysninger ved at sende en e-mail til support@fragus.com.

3.4 Vi indhenter og opdaterer også dine adresseoplysninger via tredjepartstjenester til adresseopdatering.

4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

4.1 For kunder hos Fragus
De personoplysninger, Fragus indsamler og behandler om dig i egenskab af kunde, som gennemfører køb og anvender vores supportydelser, er:
• Navn og identifikationsnummer (personnummer, nationalt id eller CVR-nummer)
• Adresse
• Telefonnummer og e-mail
• Betalingsoplysninger
• Kundenummer
• IP-adresse og information om din brug af Fragus websted

4.2 For Kontoindehavere
De personoplysninger, Fragus indsamler og behandler om dig som Kontoindehaver, er:
• Navn og identifikationsnummer (personnummer, nationalt id eller CVR-nummer)
• Adresse
• Telefonnummer og e-mail
• Betalingsoplysninger
• Kontoinformation
• IP-adresse og information om din brug af Fragus websted
• Oplysninger om hvilke af vores varer eller tilbud du har været interesseret i, hvordan du interagerer
  med vores nyhedsbrev, og hvilke af vores events du har tilmeldt dig
• Oplysninger om dine køb
• Oplysninger om din konto
• Titel og attesteringsrettighed
• Oplysninger om dine køb
• Oplysninger om din konto

5. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?

5.1 For kunder hos Fragus
Fragus behandler dine personoplysninger med forskellige formål. Primært behandler Fragus dine
personoplysninger med henblik på at:
• Opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde såsom gennemførelse af køb, fakturering og at stille
  support til rådighed.
• Muliggøre generel kundepleje og kundeservice, fx at besvare spørgsmål og rette fejlagtige oplysninger.
• Sende information og markedsføring med posten, e-mail, sms/mms og pr. telefon om Fragus og udvalgte 
  samarbejdspartneres varer og ydelser.
• Håndtere kundeforholdet og tilbyde ydelser.
• Give dig relevant information og tilpassede tilbud i nyhedsbreve og online.
• Bedømme, hvilke betalingsmetoder vi kan tilbyde dig, for eksempel via kreditvurderinger.
• Forbedre vores ydelser til kunder, for eksempel udvikling af ydelser, produkter og funktioner.
• Forhindre bedragerier og udføre risikohåndtering.
• Følge relevant lovgivning, for eksempel bogføringslove.

Oplysningerne kan også udgøre basis for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, forretningsopfølgning samt forretnings- og metodeudvikling i relation til køb af varer og ydelser.

5.2 For Kontoindehavere
Ud over ovenstående punkter behandler Fragus personoplysninger om Kontoindehavere med henblik
på at:
• Administrere kontoen.
• Give dig mulighed for at udnytte fordelene som Kontoindehaver, fx mulighed for at gemme favoritter,
  udfylde oplysninger på forhånd, flere betalingsmuligheder, nemmere håndtering af henvendelser og
  reklamationer og mulighed for at håndtere flere adresser.
• Stille specialtilbud til rådighed.
• Muliggøre kommunikation med dig som Kontoindehaver via post, e-mail, telefon eller sms/mms.
• Muliggøre personlige tilbud, markedsføring og indbydelser til events via telefon, post, e-mail og sms/mms.

6. Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

6.1 Fragus baserer behandlingen af dine personoplysninger på et retsligt grundlag. De beskrives i dette afsnit.

6.2 Vi behandler bl.a. dine personoplysninger for at kunne opfylde aftalen med dig som kunde eller som Kontoindehaver såsom til at gennemføre bestillinger, køb og for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som Kontoindehaver såsom forenklet administration og ordrehistorik. På dette retsgrundlag behandler vi også oplysninger om dig som Kontoindehaver såsom dine indkøb, din adfærd på vores websted, din interaktion med Fragus og din interesse i vores tilbud og produkter for at kunne opfylde vores forpligtelser til at stille personlige tilbud til rådighed for dig.

6.3 En del af den behandling af personoplysninger, som vi udfører, er baseret på en såkaldt interesseafvejning. Det gælder for eksempel den behandling, vi udfører for at kunne sende tilbud til dig om vores varer og ydelser og for at kunne foretage en begrænset segmentering af kunder, for eksempel baseret på totale indkøbsbeløb. Fragus behandler ikke følsomme personoplysninger med interesseafvejning som grundlag og udfører ingen behandling, som udgør profilering med interesseafvejning som grundlag.

6.4 I visse tilfælde kan Fragus have en retslig forpligtelse til at behandle dine personoplysninger. Det gælder for eksempel den behandling af personoplysninger, vi udfører for at kunne opfylde kravene i bogføringsloven.

7. Oversigt over vores persondatabehandling

Formål

Retsligt grundlag

Kategorier af personoplysninger

Opbevaringstid

 

 

 

 

For at administrere, udvikle og levere varer og ydelser samt tilbyde support

 

Gennemføre aftale om køb (salgsbetingelser)

 

 

– Navn, adresse, telefon-
   nummer og e-mail
– Geografiske oplysninger
– IP-adresse, enheds-
   og log-
information

To år efter, at du senest var aktiv hos Fragus, for eksempel ved at handle hos os eller kontakte vores kundeservice

 

For at forsikre os om, at lovkrav efterleves, såsom bogføringsloven

 

Retslig forpligtelse

 

 

- Navn, adresse, telefon-
  nummer og e-mail
– Geografiske oplysninger
– IP-adresse, enheds-
  information og loginformation

Så længe vi er forpligtede til at gemme oplysningerne ifølge gældende lovgivning

 

For at markedsføre Fragus og vores samarbejdspartnere eller koncernselskabs varer og ydeler via post, e-mail, telefon og sms/mms

 

Interesseafvejning

 

 

 

 

- Navn, adresse, telefon-
  nummer og e-mail
– Geografiske oplysninger
– IP-adresse, enheds-
  information og loginformation

 

 

To år efter, at du senest var aktiv hos Fragus, for eksempel ved at handle hos os eller kontakte vores kundeservice

 

 

For at administrere din konto, give dig mulighed for at få personligt tilpassede tilbud og muliggøre personlig kommunikation via post, e-mail, telefon eller sms/mms

 

 

 

 

 

 

Gennemførelse af aftaler om Fragus konto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Navn, adresse, telefon-
  nummer og e-mail
– Geografiske oplysninger
– IP-adresse, enheds- og
   loginformation
– Kundenummer, betalings- 
   oplysninger
– Oplysninger om, hvordan du
   bruger vores websted, hvilke
   af vores tilbud, du har været
   interesseret i, hvilke af vores
   nyhedsbreve du har 
   interageret med, og hvilke af
   vores events du har tilmeldt
   dig
– Oplysninger om dine køb
– Oplysninger om din konto

Så länge du har ett Fragus konto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Profilering

8.1 Fragus kan behandle dine personoplysninger gennem profilering, hvis du er Kontoindehaver. Hvis du er Kontoindehaver, analyseres information om, hvordan du bruger vores websted, hvilke varer, ydelser og tilbud du har været interesseret i, hvilke af vores nyhedsbreve du har interageret med, og hvilke af vores events du har tilmeldt dig til, oplysninger om dine indkøb og information om din konto for at tilbyde ydelser, som vi tror vil interessere dig og for at invitere dig til events, vi tror, du ville deltage i.

8.2 Du kan når som helst gøre indsigelser mod behandling af personoplysninger gennem profilering. Det gør du ved at ringe til Fragus support eller ved at kontakte info@fragus.com. Når Fragus har modtaget din henvendelse, vil Fragus ophøre med at behandle dine personoplysninger i dette øjemed.

9. Hvor længe gemmer vi oplysninger om dig?

9.1 Dine personoplysninger gemmes kun så længe, der er behov for at gemme dem for at opfylde de formål, oplysningerne er indsamlet til i overensstemmelse med denne Integritetspolitik. Fragus kan gemme oplysningerne længere, hvis det kræves for at overholde loven eller for at overvåge Fragus juridiske interesser, for eksempel i tilfælde af en igangværende juridisk proces.

9.2 Fragus gemmer oplysninger om kunder i højst 24 måneder efter, at kunden senest har gennemført et køb eller på anden måde haft interaktion med Fragus.

9.3 Fragus gemmer oplysninger om Kontoindehaver, så længe Kontoindehaver har en Fraguskonto.

10. Hvem udleverer vi personoplysninger til?

10.1 Fragus kan udlevere dine oplysninger til tredjepart såsom Fragus koncernselskab og andre samarbejdspartnere samt leverandører af kort- og kommunikationstjenester. Fragus kan også udlevere dine oplysninger til virksomheder, som stiller tjenester til rådighed for adresseopdateringer for at sikre, at vi har de korrekte adresseoplysninger til dig.

10.2 Tredjepart, som Fragus udleverer information til eller på anden måde stiller information til rådighed for om en kunde eller Kontoindehaver, må kun anvende informationen til at sælge og markedsføre Fragus og Fragus samarbejdspartneres og koncernselskabs ydelser og produkter eller med henblik på at levere ydelser med tilknytning til Fragus aftale med dig som kunde eller Kontoindehaver. Hvis du har valgt at tegne en forsikring hos os, kan personoplysninger også blive udleveret til forsikringsselskaber. Hvis du ansøger om en kredit ved køb af en vare eller ydelse, kan dine oplysninger blive udleveret til kreditoplysningsvirksomheder.

10.3 Fragus kan desuden udlevere personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at følge gældende lov eller krav fra myndigheder for at varetage Fragus retslige interesser eller for at opdage, forebygge eller gøre opmærksom på bedragerier og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

10.4 Fragus overfører måske dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, hvis en af Fragus leverandører eller samarbejdspartnere befinder sig der. Hvis personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, vil Fragus tage forholdsregler til at sikre, at personoplysningerne forbliver beskyttet og også tage de forholdsregler, der kræves for på lovlig vis at overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

10.5 Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart, hvis vi ikke har din tilladelse til det.

11. Ændring af Integritetspolitik

11.1 Fragus har ret til når som helst at ændre sin Integritetspolitik. Fragus vil med rimelig varsel underrette dig ved ændringer i Integritetspolitikken. Hvis du ikke accepterer ændringerne, har du ret til at opsige aftalen med Fragus, før den ændrede Integritetspolitik træder i kraft. Du kan opsige aftalen ved at kontakte Fragus eller, hvis du er Kontoindehaver, ved at vælge [afslut konto] på ”Mine sider”.

12. Beskyttelse af dine personoplysninger

Du skal altid kunne føle dig sikker, når du udleverer dine personoplysninger til os. Fragus har derfor truffet de sikkerhedsforanstaltninger, der kræves for at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet adgang, forandring og sletning. For eksempel gemmes alle oplysninger om kunder og Kontoindehavere i en database, som er beskyttet via adgangskontrol og firewall.

13. Dine rettigheder

13.1 Fragus er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lov.

13.2 Fragus vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, afidentificere, slette eller supplere oplysninger, som viser sig at være fejlagtige, ufuldstændige eller misvisende.

13.3 Du har ret til at kræve
a. Indsigt i dine personoplysninger. Det betyder, at du har ret til at kræve et oversigt over den behandling, vi foretager, hvad angår dine personoplysninger. Du har også ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. Du har ret til en gang pr. kalenderår via en skriftlig, underskrevet ansøgning, gratis at få udleveret et oversigt over de personoplysninger, der er registreret om dig, formålet med behandlingen og til hvilke modtagere oplysningerne er udleveret eller vil blive udleveret. Du har også ret til at få en oversigt over information om, hvor oplysningerne stammer fra, hvis personoplysningerne ikke er indhentet fra dig, forekomst af automatiseret beslutningstagning (inklusive profilering) og hvor længe man forudser, at oplysningerne skal gemmes eller kriterierne, som er anvendt for at fastlægge denne periode. Du har endvidere ret til at få en oversigt over information om dine øvrige rettigheder, som angives i dette punkt.

  1. Berigtigelse af dine personoplysninger Vi vil på din anmodning så hurtigt som muligt rette de fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, vi behandler om dig.
  2. Sletning af dine personoplysninger Det betyder, at du har ret til at kræve, at dine personoplysninger slettes, hvis de ikke længere er nødvendige til de formål, de er indsamlet til. Der kan dog være lovkrav i for eksempel bogførings- og skattelovgivningen om, at vi ikke uden videre må slette dine personoplysninger. Vi vil så afslutte den behandling, som foretages med andre formål end at følge lovgivningen.
  3. Begrænsning af behandling Det betyder, at dine personoplysninger markeres, så de kun må behandles til visse afgrænsede formål. Du kan bl.a. kræve begrænsning, når du mener, at dine oplysninger er forkerte, og du har anmodet om rettelse iht. punkt 12.3b). Imens oplysningernes korrekthed undersøges, vil behandlingen af dem blive begrænset.

13.4 Fragus vil underrette alle modtagere, som har fået adgang til personoplysningerne, iht. punkt 10 ovenfor, om eventuelle rettelser eller sletninger af oplysninger og begrænsning af behandling af oplysninger.

13.5 Du har ret til dataportabilitet. Det betyder ret til under visse forudsætninger at modtage og overføre dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til en anden dataansvarlig.

13.6 Du har ret til at gøre indsigelse mod persondatabehandling, som udføres med begrundelse i interresseafvejning. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi kun fortsætte behandlingen, hvis der er berettigede årsager til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser.

13.7 Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger til direkte markedsføring, har du altid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at sende en e-mail til support@Fragus.se. Når vi har modtaget din indsigelse, vil vi ophøre med at behandle personoplysninger til disse markedsføringsformål.

13.8 Du har ret til at indgive klager over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

14. Kontaktinformation

14.1 Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om denne Integritetspolitik, behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du vil kræve en oversigt over dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Klas Tenmark
klas.tenmark@fragus.com