En värdeskapande garanti med omfattande täckning

GOSafe Light är en heltäckande och flexibel garanti för nästan alla begagnade bilar yngre än 10 år. Även för dig med Hybridbil. 

GARANTIPRODUKT: GOSafe Light
FORDON SOM KAN TECKNAS: Nästan alla bensin-, diesel och hybridbilar under 10 år. 
SJÄLVRISK: Ingen självrisk
TECKNINGSBAR: Innan bilen fyller 10 år eller har passerat 200.000 km (det som kommer först). Upphör när bilen är 10 år.
MAX GILTIGHETSTID: Gäller 6 månader från leveransdatum. Se ditt garantibevis för giltighetstid.
VILLKOR: Vänligen observera att detta är en övergripande beskrivning av garantiprodukten, Du kan också ladda ner den senaste versionen av villkoren på denna sida.

Giltighetskrav

Fordonet ska vara skött enligt tillverkarens föreskrifter. Fordonet måste godkännas av en Fragus GOSafe-återförsäljare vid tidpunkten för för tecknandet. Garantin kan överlåtas vid försäljning till privatperson men garantin upphör automatiskt om fordonet exporteras, säljs till utomstående fordonshandlare eller via bilförmedlare.